Fotoalbum Straten Kermis (september 2010)
Menu

Disclaimer

Deze website is eigendom van de Old Timer Oirschot. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken of schade aan voertuigen die zijn ontstaan als gevolg van handelingen die terug te voeren zijn op teksten die op deze site te vinden zijn. Ook aanvaardt het bestuur geen aansprakelijkheid voor schade of benadeling als gevolg van transacties die met geadverteerde of gelinkte bedrijven of organisaties zijn aangegaan. Het bestuur houdt zich het recht voor om advertenties of links zonder opgave van redenen niet te plaatsen of weer te verwijderen.

Het is toegestaan gegevens van deze website over te nemen, doch onder de strikte voorwaarden dat de gegevens niet uit hun verband worden gehaald en dat een bronvermelding van deze website plaatsvindt.

Deze website is op geen enkele wijze gesponsord, gepromoot, goedgekeurd door of verbonden aan welk autobedrijf of organisatie dan ook.

De gegevens, standpunten of visies vervat in deze publicatie kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Foto's kunnen zijn overgenomen van andere websites, boeken, tijdschriften en andere media. De bronnen zijn bij het bestuur opvraagbaar. Mocht iemand bezwaren hebben tegen de plaatsing van een foto, of mocht iemand zijn eigen auto herkennen en het tonen van zijn auto op deze website niet op prijs stellen, dan verzoeken wij hem/haar vriendelijk om contact met ons op te nemen. Wij zullen niet aarzelen om foto's onmiddellijk van de website te verwijderen als belanghebbenden te kennen geven dat op prijs te stellen.

Het bestuur van OTO.